FANDOM


หน้านี้จะเตรียมไว้สำหรับคำอธิบายคำศัพท์ต่าง ๆ รวมถึงและนอกเหนือไปจากที่อยู่ใน Scanner

อาจจะรวมไปถึงศัพท์ที่ใช้สื่อสารกันภายในชุมชน แต่อะไรที่มันเจาะจงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือไม่จำเป็นต่อ Ingress เช่นมาม่าหรือแมวมาพิมพ์อะไรพวกนี้ (เป็นต้น) ก็ขอไว้ว่าไม่ต้องมีก็แล้วกันนะครับ --Ignu (พูดคุย) 20:33, 22 ตุลาคม 2556 (UTC)


ฟาร์ม = การที่ให้ Agent รวมตัวกันเพื่อ Hack ของจำนวนมากๆ เนื่องจาก Portal lv. สูงๆ จำเป็นต้องการ Agent หลายๆ คนในการสร้าง เช่น Portal Lv. 8 ต้องการ Agent Lv.8 อย่างน้อย 8 คน (ยกเว้นกรณีพิเศษ เช่น การใช้ ADA/Jarvis) แต่ทั้งนี้การฟาร์ม ไม่จำเป็นจะต้องฟาร์ม Lv.8 เสมอไป อาจจะรวมตัวกันเพื่อสร้าง Lv. ต่ำๆ ก่อนก็ได้

สวนเบญ = สวนเบญจสิริ ที่อยู่ข้างห้างสรรพสินค้า Emporium เป็นจุดแรกๆ ในประเทศไทย ที่มี Portal รวมตัวอยู่กันเป็นจำนวนมาก และการเดินทางสะดวก จึงเป็นแหล่งหลักแรกๆ ในการเก็บ AP และฟาร์มของผู้เล่น สวนนี้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับสวนเบญจกิตติ ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

วัดโพธิ์ = วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นจุดแรกๆ ในประเทศไทยที่มี Portal รวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนมาก

เสา = Portal .. เดิมมีการใช้คำหลากหลาย เพื่อเรียกแทน Portal เช่น ป้อม เป็นต้น แต่จากเหตุการณ์ วันเสาร์ เป็นวันที่มี Portal ใหม่เป็นจำนวนมากปรากฎขึ้นมา จึงนิยมเรียกว่า เสา กัน (ก่อนหน้านี้ เสา ยังหมายถึง Resonator ได้อีกด้วย แต่ปัจจุบัน นิยมเรียกว่า เรส กันมากกว่า)


เลือด = XM เป็นก้อนพลังงานสีขาวที่หาเก็บได้ทั่วไป หลังจากเก็บได้จะอยู่ในรูปแถบพลังงาน


ปืน = XMP ... จริงๆ แล้ว XMP จะมีลักษณะการทำงานคล้ายระเบิดมากกว่า แต่เนื่องจากเป็นอาวุธและเขียนสั้นกว่า จึงนิยมเรียกว่าปืนมากกว่า


เรส,ขา = Resonator ... บางคนอาจจะเรียก เสา แต่ปัจจุบันนิยม แทน Portal ด้วย เสา มากกว่า


SitRep = Site Report เป็น VDO Clip การรายงานจาก agent ที่ส่งไปยัง Ingress Report เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ผุ้เล่นเข้าร่วม ทั้งที่เป็นทางการที่จัดโดย Niantic หรือ ที่ผู้เล่นจัดกันเอง


ลาก = ผู้เล่นที่มี Lv. สูงกว่า พาผู้เล่นที่มี Lv. น้อยกว่าไปเล่นด้วย เพื่อช่วยให้มี AP เพิ่มได้เร็วกว่าที่ผุ้เล่นใหม่เล่นเองคนเดียว 


CF = Control Field จะเกิดขึ้นเมื่อ Link Portal 3 จุด เข้าหากันเป็นรูป 3 เหลี่ยม

รับข้อมูลจาก "https://ingress.fandom.com/th/wiki/Glossary?oldid=323"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.