FANDOM


Scanner สำหรับ Ingress คือ หน้าหลักของผู้เล่นที่ใช้สำหรับการเล่นเกม เมื่อผู้เล่นได้เปิดเกมเข้ามา ตำแหน่งของผู้เล่นบน Scanner จะอ้างอิงจาก GPS จากโทรศัพท์ของผู้เล่น (ผู้เล่นต้องทำการเปิด GPS เพื่อระบุตำแหน่ง) ซึ่งจะแสดงผลตามแต่ละสถานที่ ซึ่งหน้า Scanner ประกอบด้วยดังนี้

Main ScannerEdit

เป็นหน้าแรกของเกม Ingress เมื่อผู้เล่นได้เปิดเกมเข้ามา ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้ (อ้างอิงจาก Ver. 1.38)

Main Scanner

Main Scanner

 1. Avatar : ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนรูปแบบของ Avatar ของผู้เล่นได้ ซึ่งในตอนนี้เปลี่ยนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมได้อีก (หมายถึง defaullt avatar) โดยรูปแปดเหลี่ยมด้านนอกจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ แสดงจำนวนขีดเท่ากับ Level ของผู้เล่น ณ ปัจจุบัน (ถ้าถึง Lv.8 แล้วจะมีขีดครบ 8)
 2. Level & Agent name : เป็นตำแหน่งที่บอกเลเวลของผู้เล่นและชื่อ
 3. XM Collector : เป็นจำนวน XM ที่เรามี เมื่อกดแล้วจะแสดงจำนวนตัวเลขของ XM ที่เรามีอยู่ ส่วนด้านบนเหนือแถบ XM จะเป็นแถบ AP ที่แบ่งออกเป็น 8 ช่องย่อยๆ แสดงค่า AP ซึ่งเมื่อครบถึงทางขวาแล้วจะ Level Up ไป Level ถัดไป (เฉพาะ Lv. 8 เท่านั้นที่แถบนี้จะเต็มอยู่เสมอ)
 4. OPS : เป็นปุ่มเพื่อเข้าไปยังเมนูย่อยๆ ดังนี้
  • Inventory (แสดงของที่มีอยู่ สามารถแบ่งดูตามหมวดหมู่ได้)
  • Agent แสดงข้อมูลและค่าสถิติของ Agent
  • Missions ภารกิจฝึกหัด ที่ Agent ควรทดลองทำเพื่อเรียนรู้ก่อนเริ่มเล่นจริง
  • Intel ข้อมูล Mind Units ที่แต่ละฝ่ายครอบครอง ณ ปัจจุบัน โดยเป็นข้อมูลรวมทั้งโลก
  • Recruit ส่งเมล์เพื่อเชิญคนอื่นให้เข้าร่วมเล่นเกม (ส่งคำเชิญได้ไม่เกินจำนวน invite ที่มีเท่านั้น)
  • Passcode ช่องสำหรับใส่รหัสลับ เพื่อได้ของมาฟรีๆ โดยรหัสลับจะได้จากการถอดรหัส หรือ Promotion ของสินค้าต่างๆ 
  • Device สำหรับการ Setup ค่าต่างๆ 
 5. Compass: เป็นเข็มทิศเพื่อใช้ในบ่งบอกทิศทางของ resonator และทิศทางของเดินทาง
 6. Agent Position : เป็นตำแหน่งของผู้เล่นบนโลก Ingress ซึ่งตำแหน่งนี้จะอ้างอิงจาก GPS/Wifi จากโทรศัพท์ของผู้เล่น (แต่ละเครื่องอาจจะจับตำแหน่งได้ไม่เหมือนกัน ทั้งๆที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน ขึ้นอยู่กับเครื่อง) ส่วนวงกลมสีส้ม คือ อาณาบริเวณที่ผู้เล่นที่จะสามารถกระทำกับ Portal หรือ XM ที่อยู่บนพื้นได้ ส่วนตำแหน่งผู่เล่น (ที่เครื่องรับรู้) คือเครื่องหมายลูกศร โดยหัวลูกศรจะชี้ไปในทิศที่เราหันหน้าไป (เมื่อเครื่องอยู่ในตำแหน่งปกติ)
 7. Portal & XM : ตำแหน่งของ Portal บนเกม Ingress (โดยจะมีสีตาม Faction ที่ยึดครองอยู่ ซึ่งตามภาพจะมีสีเขียว (Enlightened) แต่สามารถเป็นสีฟ้า (Resistance) และสีเทา (ไม่มีผู้ยึดครอง)) และ XM ที่ตกอยู่บนพื้นซึ่งเราสามารถเก็บได้ (จุดสีขาว) ซึ่งถ้า XM Collector ของเราไม่เต็มจะทำการเก็บให้อัตโนมัติ เมื่อ XM ผ่านรัศมีทำการของผู้เล่น (เมื่อ XM อยู่ภายในวงกลมสีส้มของ Agent)
 8. COMM : Communication หรือการสื่อสารระหว่างกัน ดูต่อในหัวข้อถัดไป


CommEdit

AllEdit

เป็นหน้าที่ใช้สำหรับการพูดคุยสื่อสารระหว่าง Faction (RES กับ ENL) หรือใน Faction (RES - RES หรือ ENL - ENL) และ Alert แจ้งเตือนเืมื่อถูก mention หรือ Portal ถูกโจมตี

All Comm

All_Comm

 1. Comm (All) : หน้า All จะแสดง log เกี่ยวกับการกระทำของผู้เล่นคนอื่นๆทั้งสองสี เช่น การ capture portal , การลาก link , การทำ control field และการพูดคุยอื่นๆระหว่าง faction
 2. Range : สามารถเลือกระยะความไกลในการแสดงผลได้ โดยจะมีให้เลือกแบบคร่าว ๆ ดังนี้ Local , Region , Global นอกจานี้ผู้ใช้สามารถปรับค่าได้ตามต้องการ โดยค่า เบื้องต้นจะอยู่ที่ 200 km (คือ จะเห็นข้อความที่เกี่ยวข้องภายในบริเวณรัศมี 200 km จากจุดที่เราอยู่)
 3. Message : เป็นข้อความที่จะแสดงผล ซึ่งอ้างอิงจากข้อ 1.
 4. Message box : เป็นช่องไว้สำหรับพิมพ์ข้อความสื่อสาร
 5. Transmit : เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จต้องกดปุ่ม Transmit เพื่อส่งข้อความออกไปยังหน้า Comm


FactionEdit

Faction Comm

Faction_Comm


1. Comm (Faction) : หน้า Faction จะแสดงผลเกี่ยวกับการพูดคุยใน Faction เท่านั้น (ข้อความนี้จะขึ้นในหน้า All ด้วย แต่จะแตกต่างจากข้อความระหว่าง Faction เพราะมีคำว่า [secure] อยู่ด้านหน้า)

2. Message : เป็นข้อความที่พูดกันใน Faction

3. Message box : เป็นช่องไว้สำหรับพิมพ์ข้อความสื่อสาร

4. Transmit : เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จต้องกดปุ่ม Transmit เพื่อส่งข้อความออกไปยังหน้า Comm

หมายเหตุ ข้อความ Faction ก็จะมีผลของการปรับระยะของข้อความที่แสดงเช่นเดียวกันกับหน้า AllAlertEdit

Alert Comm

Alert_Comm


1. Comm (Alert) : หน้า Alert จะแสดงผลเกี่ยวกับการ mention (เมื่อมีคนอ้างอิงถึงเรา) และการถูกฝ่ายตรงข้ามตี Portal ที่เราได้วาง Resonator หรือเป็นเจ้าของ (Owner)*

2. Alert message : เป็นหน้าที่แสดงผลเกี่ยวกับ Portal ที่ถูกตี โดยจะระบุชื่อ Portal , สถานที่ , และชื่อผู้เล่นที่ทำการยิงเสา Portal นอกจากนี้จะแสดงข้อความที่ถูก mention ด้วย แต่จะไม่สามารถพิมพ์ตอบกลับได้ในหน้านี้ (ต้องตอบในหน้า All ถ้าระหว่าง Faction / ต้องตอบในหน้า All หรือ Faction ถ้าใน Faction เดียวกัน)


หมายเหตุ Owner ในที่นี้หมายถึง ผู้ที่ยึดครอง Portal นั้นเป็นคนแรก โดยการวาง Resonator ซึ่งแม้ว่าจะมี Agent อื่นมาทำการ Upgrade ด้วยการ วาง Resonator Level ที่สูงกว่าทับกับไปจนหมดแล้วก็ตาม และ Owner จะเปลี่ยน เมื่อฝ่ายอื่นมาทำการยึดครองแทน และผู้เล่นแรกที่ทำการวาง Resonator ในรอบใหม่นั้นจะกลายเป็น Owner แทนMention & Player profileEdit

Mention คือ การสนทนาที่เราอ้างอิงถึงอีกบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคล ซึ่งทำให้ข้อความการสนทนานั้นเตือนไปยังบุคลลหรือหลายบุคคลที่เราอ้างอิงในข้อความสนทนา ทำให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร

Player profile  คือ ข้อมูลของผู้เล่นคนนั้นเกือบแทบทั้งหมดจากตั้งแต่เลเวล 1 จนถึงปัจจุบัน

ในช่อง Comm เราสามารถ Mention หรือดู Player profile ของผู้เล่นคนนั้นได้ (ถ้าผู้เล่นคนนั้นไม่ได้ทำการตั้งค่า set private) โดยการกดชื่อคนนั้นค้าง จะขึ้นดังรูป

Player 1

Player_1

1. Target agent : เป็นชื่อที่เราสนใจที่จะคุยด้วยเพื่อจะ mention หรือต้องการดู achievement ของผู้เล่นคนนั้น

2. View player profile : เป็นการดูข้อมูลของผู้เล่นคนนั้น ซึ่งจะบอกรายละเอียดเดียวกับ Player profile ของตัวเอง (ซึ่งจะกล่าวต่อไป)

3. Send message : เป็นวิธีการ mention หาผู้เล่นที่เราต้องการจะสนทนาด้วย 

Player profileEdit

Player 2

Player_2

เมื่อเรากด View player profile จากด้านบน เราจะเข้าดูหน้าจอแบบภาพด้านซ้าย

1. Agent name : ชื่อของผู้เล่นที่เรากำลังดู

2. AP : ตัวเลขค่าประสบการณ์ของผู้เล่นคนนั้น

3. Level : เลเวล ณ ปัจจุบันของผู้เล่นคนนั้น

4. Achievement : เป็นเหรียญที่ผู้เล่นคนนั้นสามารถเก็บสะสมได้ ซึ่งข้อมูลนี้จะอ้างอิงจาก Profile

5. Day range : จะเป็นการดู Profile ของผู้เล่นคนนั้น ซึ่งได้แก่

All time คือ ดูตั้งแต่แรกจนถึง ณ ปัจจุบัน

Month คือ ดูตั้งแต่ ณ ปัจจุบันย้อนหลังไป 1 เดือน

Week คือ ดูตั้งแต่ ณ ปัจจุบันย้อนหลังไป 1 อาทิตย์

6. Player profile : เป็นข้อมูลทั้งหมดของผู้เล่นคนนั้น ข้อมูลที่จะแสดงนี้ขึ้นอยู่กับ Day range ที่เราเลือกด้วย


MentionEdit

Player 3

Player_3

เมื่อเรากด Send message จากด้านบน เราจะเข้าดูหน้าจอแบบภาพด้านซ้าย

ชื่อของผู้้เล่นที่เราต้องการจะ mention จะเติม @ ไว้ด้านหน้าแล้วตามด้วยชื่อ จากนั้นจะมีช่องว่างระหว่างชื่อกับข้อความ (พิมพ์ข้อความติดชื่อไม่ได้ เพราะจะทำให้ข้อความนั้นไม่ได้ mention ไปถึงผู้รับ) เช่น

@lovelychan สวัสดีครับ

แต่วิธีการ mention ที่สะดวกกว่าวิธีนี้คือ กดชื่อผู้เล่นคนนั้นได้เลย โดยไม่ต้องกดค้าง ก็จะสามารถ mention ได้แบบปกติเช่นกัน

เราสามารถทำการส่งข้อความไปหลายๆ คนได้ เช่น @BirdziiE @Baelfire แต่ทั้งนี้ข้อความทั้งหมดนั้น ผู้เล่นอื่นจะเห็นด้วยเช่นกัน แล้วแต่ว่าได้ทำการ post ข้อความที่หน้า Faction (เห็นเฉพาะฝ่ายเดียวกัน) หรือหน้า All (เห็นทั้งหมดทุกฝ่าย) แต่เฉพาะคนที่เรา mention เท่านั้นจะได้รับข้อความเตือน แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเกมอยู่ (เมื่อคนนั้นได้ำนหด Notification ในข้อ Your are mentioned in COMM. เอาไว้)


OPSEdit

OPS Panel เป็นปุ่มที่เข้าหน้าเมนูย่อย ซึ่งจะมีข้อมูลบางอย่างที่สำคัญดังนี้


InventoryEdit

เป็นหน้าจอที่แสดงผลเกี่ยวกับ item ที่เรามี ซึ่งเราสามารถเลือกหน้าจอการแสดงผลได้ดังนี้InventoryCount

InventoryCount

1. Inventory : เลือกหมวด inventory เพื่อดู itemที่เรามีอยู่

2. Media : เป็นการเลือก filter เพื่อเลือกดูเฉพาะ media ที่เรามี เช่น ingress report , passcode media เป็นต้น

3. Mods : เป็นการเลือก filter เพื่อเลือกดูเฉพาะ mods ที่เรามี เช่น shiled, heat sink, multi-hack, link amp เป็นต้น

4. Potal keys : เป็นการเลือก filter เพื่อเลือกดูเฉพาะ portal key ที่เรามี โดยในหน้านี้จะมีให้เรียงจากชื่อหรือระยะ เพื่อเลือกดู portal key ได้สะดวกมากขึ้น

5. Power cubes : เป็นการเลือก filter เพื่อเลือกดูเฉพาะ power cube  ซึ่งเป็นกล่องพลังงานไว้สำห

รับเติม XM ของเรา

6. Resonators : เป็นการเลือก filter เพื่อเลือกดูเฉพาะ rosonator ที่เรามีทั้งหมด

7. Weapons : เป็นการเลือก filter เพื่อเลือกดูเฉพาะ weapon ที่เรามีทั้งหมด

8. All : เป็นการเลือกดู intem ทั้งหมดที่เรามีโดยไม่มีการ filter ใดๆทั้งสิ้น

9. เป็นจำนวน item แต่ละชนิดที่เรามี  ตั้งแต่ Version 1.39.2 เป็นต้นไปใน Inventory จะแสดงจำนวนรวมที่มีอยู่ของสิ่งต่างๆ ให้แล้ว โดยเราจะเก็บของ(ทั้งหมด) รวมกันได้ 2,000 ชิ้นครับ (ทุกอย่างรวมกัน) ถ้ามีอยู่ 2,000 หรือมากกว่า จะไม่สามารถ Hack หรือ เก็บของที่ Drop หรือได้ของ Passcode อีกต่อไป ต้องทำการ Drop ของทิ้ง หรือใช้ก่อน แต่ถ้ามีของอยู่ 1,999 ชิ้น แล้วทำการ Hack อาจจะได้ของเกิน 2,000 ชิ้นได้ (แล้วแต่การสุ่มในการ Hack ครั้งนั้น)

AgentEdit

เป็นหน้าจอที่แสดงผลเกี่ยวกับสถิติของเราที่เราเล่นมาจนถึงปัจจุบัน หน้านี้จะเป็นหน้าเดียวกับ Player profile แต่หน้านี้จะแสดงผล
Achievement 1

Agent

1. Agent name : ชื่อของเรา

2. AP : ตัวเลขค่าประสบการณ์ของเรา

3. Level : เลเวล ณ ปัจจุบันของเรา

4. Achievement : เป็นเหรียญที่เราสามารถเก็บสะสมได้ ซึ่งข้อมูลนี้จะอ้างอิงจาก Profile

5. Day range : จะเป็นการเลือกช่วงเวลา เพื่อดู Profile ของเรา

All time คือ ดูตั้งแต่แรกจนถึง ณ ปัจจุบัน

Month คือ ดูตั้งแต่ ณ ปัจจุบันย้อนหลังไป 1 เดือน

Week คือ ดูตั้งแต่ ณ ปัจจุบันย้อนหลังไป 1 อาทิตย์

6. Player profile : เป็นข้อมูลทั้งหมดของเรา ข้อมูลที่จะแสดงนี้ขึ้นอยู่กับ Day range ที่เราเลือกด้วยMissionEdit

เป็นหน้าจอที่ช่วยสอนผู้เล่นใหม่ได้อย่างดี โดยจะมีหมวดหัวข้อที่ทำให้ผู้เล่นใหม่เข้าใจวิธีการเล่น Ingress ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งในหน้า mission จะมีหัวข้อดังนี้
Mission

Mission


1. First contact : เป็นการแนะนำโลกของเกม Ingress

2. Retrieve XM : เป็นการสอนผู้เล่นให้รู้จักการเก็บ XM ที่ตกอยู่บนพื้น

3. Hack a portal : เป็นการสอนผู้เล่นให้รู้จักการ hack portal เพื่อเริ่มเก็บของ

4. Fire XMP : เป็นการสอนผู้เล่นให้รู้จักวิธีการยิง portal ฝ่ายตรงข้าม

5. Deploy resonator : เป็นการสอนผู้เล่นให้รู้จักวาง resonator กับ portal ที่ไม่มีเจ้าของ

6. Resonating : เป็นการสอนผู้เล่นให้รู้จักวาง resonator กับ portal ที่มีเจ้าของแล้ว

7. Links : เป็นการสอนผู้เล่นให้รู้จักการ link ระหว่าง 2 portal

8. Fields : เป็นการสอนผู้เล่นให้รู้จักการสร้าง control field ระหว่าง 3 portal


IntelEdit

เป็นหน้าจอแสดง Global MU (Mind Units) ทั้งโลก ซึ่ง MU นี้ขึ้นอยู่กับ Control field ที่แต่ละสีสร้างไว้ทั่วโลก
Intel

Intel

1. Enlightened MU : แสดงถึง Mind units และ Global control ของฝั่ง enlightened (สีเขียว)

2. Resistance MU : แสดงถึง Mind units และ Global control ของฝั่ง resistance (สีฟ้า)


InviteEdit

เป็นหน้าจอเพื่อเชิญชวนเพื่อนๆมาเล่นเกม Ingress โดยใช้ invite ที่มีอยู่ แต่ในปัจจุบันนี้ Ingress ได้เปิดเป็น open beta แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ invite อีก

Passcode

เป็นหน้าจอเพื่อนำ passcode ที่ได้จากการถอดรหัส มาใส่เพื่อรับของภายในเวลาที่กำหนด
Passcode 1

Passcode

Redeem passcode : เมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีช่ิองว่างให้เราใส่ passcode ที่ได้มา เพื่อรับของ โดยจะต้องใส่ให้ทันภายในเวลาที่กำหนดหรือก่อนที่จะ fully redeem

DeviceEdit

เป็นหน้าจอเพื่อปรับแต่งการเล่นเกม เช่น เสียง การแจ้งเตือน เป็นต้น โดยจะแนะนำปุ่มสำคัญ ดังนี้
Device 1

Device_1

1. Sign out : เป็นปุ่มเพื่อออกจากเกมอย่างเสร็จสมบูรณ์

2. Force sync : เป็นปุ่มเพื่อทำการ refresh scanner ใหม่ เมื่อ scanner ไม่อัพเดท เช่น XM ที่อยู่บนพื้น , Portal owner ที่มีคนวางขาก่อนหน้าเรา เป็นต้น

Device 2

Device_2


3. Sound background : ปิด/เปิด เสียง background ของเกม

4. Sound effect : ปิด/เปิด เสียง effect (เสียงของการยิง XMP ใส่เสา เป็นต้น) ของเกม

5. Sound speech : ปิด/เปิด เสียง speech (เสียงพูด เช่น เวลา hack portal จะมีเสียงอธิบายว่าได้ของอะไรบ้าง) ของเกม

6. Location smoothing : ปิด/เปิด การแสดงผลการเคลื่อนที่ โดยปุ่มนี้มักจะมีผลกับผู้เล่นที่เคลื่อนที่เร็ว เช่น อยู่บนรถ รถไฟฟ้า เป็นต้น ทำให้การแสดงผลตำแหน่งของผู้เล่นเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่กระโดดไปมา

Device 3

Device_3
7. Game notification (Email) : แจ้งเตือนเมื่อมีผู้เล่นมากระทำการยิง XMP ใส่เสาที่เราวางขาหรือเป็นเจ้าของผ่านทางอีเมลล์

8. Ingress news (Email) : รับข่าวสารจากทาง Ingress จากทางอีเมลล์

9. Mention in Comm : เตือนเมื่อถูก mention ในการสนทนา

10. Portal under attack : เตือนเมื่อ portal ถูกฝ่ายตรงข้ามยิง XMP ใส่เสาที่เป็นเจ้าของหรือที่เราได้วางขาไว้ 

11. Vibrate : เปิด/ปิดการสั่นของโทรศัพท์

Device 4

Device_4


12. Make agent stats private : ไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถมองเห็น profile ของเราที่แท้จริงได้ เห็นได้เพียงเฉพาะ AP และเหรียญ achievement เท่านั้น


Portal infoEdit

เป็นหน้าของ Scanner เมื่อผู้เล่นได้ทำการกดเข้าไปในแต่ละ Portal ซึ่งรายละเีีอียดดังนี้

Main Portal

Main portal

1. Portal image : เป็นภาพถ่ายของ portal นั้นๆ

2. Owner : เป็นชื่อของผู้เล่นที่เป็นเจ้าของ portal นั้นๆ

3. Hack portal : การ hack เอา item จาก portal นั้น

4. Deploy status : ผู้เล่นสามารถวางขาหรือเติมขาที่ portal นั้นๆได้

5. Recharge resonators : เป็นการเติมพลังงานให้กับ resonators ที่อยู่ใน portal

6. Upgrade status : เป็นการใส่ mods เพิ่ม เพื่อเพิ่มความสามารถของ portal ตามที่ใส่ mods ลงไป

7. Target portal : เป็นการกำหนด target ของผู้เล่น โดยจะบอกระยะห่างระหว่างผู้เล่นกับ portal

8. Link : เมื่อ portal นั้น resonator ครบและผู้เล่นอยู่ในระยของ portal ผู้เล่นจะสามารถสร้างลิ้งระหว่าง portal ได้Deploy statusEdit

เป็นหน้า Scanner ของผู้เล่นที่กำลังจะ deploy resonator ลงบน portal นั้นๆ

Deploy Resonator

Deploy resonator


1. Resonator status : ในแต่ละ portal จะประกอบไปด้วย 8 resonator ซึ่งจะบอกชื่อผู้เล่นที่วาง resonator นั้นๆ อีกทั้งเรายังสามารถเลือกตำแหน่งของ resonator ลงได้ด้วย โดยจะมีกรอบส้มๆตรงขาที่เราเลือก (จุดแดงบน ช่องว่างหรือบน resonator หมายถึง ทิศเหนือสำหรับ portal นั้นๆ)

2. Resonator : เป็นการเลือก resonator ที่ผู้เล่นจะทำการลงใน portal นั้นๆ ซึ่งการวาง resonator ลงบน portal มีสองกรณีดังนี้

2.1 Portal ที่ไม่มีเ้จ้าของ สามารถวาง resonator ได้เลย

2.2 Portal ที่มีเจ้าของและมีการวางขาครบ สามารถวาง resonator ทับได้เฉพาะ resonator ที่มีเลเวลต่ำกว่า resonator ที่เราเลือก เช่น ในรูป resonator ที่เลือกคือเลเวล 6 ผมเลือกเวล 7 แบบนี้สามารถลงทับได้

3. Upgrade : เป็นปุ่มสำหรับกดเพื่อวาง resonator บน portalUpgrade statusEdit

เป็นหน้า Scanner ของผู้เล่นที่กำลังจะวาง mods ลงบน portal นั้นๆ

Mod

Mods

1. Mods slot : เป็นช่องสำหรับวาง mods โดยในแต่ละ portal สามารถวาง mods ได้เพียบ 4 ช่องเท่านั้นและไม่สามารถ upgrade ทับได้ จนกว่า mods นั้นจะหายไปจากการโดนโจมตี โดยผู้เล่น 1 คน สามารถวาง mods ได้เ 2 ช่อง

2. Mods : ผู้เล่นต้องเลือก mods ที่จะลงใน portal นั้น

3. Install : เป็นการติดตั้ง mods นั้นๆลงบน portal

รับข้อมูลจาก "https://ingress.fandom.com/th/wiki/Scanner?oldid=333"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.